Home Club van 100

Achtergrond van de Club van 100

Al enige tijd leefde bij een aantal AC-ers de wens de band tussen de AC-ers onderling aan te halen en hen te verenigen in een gemeenschappelijk doel: het behoud van het culturele erfgoed van het Aloysius College.
Dit culturele erfgoed omvat twee belangrijke elementen: het gedachtegoed en het gebouw. Het gebouw, omdat de bouwkundige aspecten en de glas-in-lood ramen van grote cultuur-historische waarde zijn. Het gebouw is inmiddels officieel tot gemeentelijk monument verklaard.
Het gedachtegoed is terug te vinden in het onderwijs en komt voort uit de Ignatiaanse opvoedingsfilosofie, die stoelt op het uitgangspunt: ‘mens sana in corpore sano’ ofwel ‘een gezonde geest huist in een gezond lichaam’. Het gaat om harmonie tussen geest en lichaam, de perfecte balans, die wordt gekenmerkt door vier pijlers: kennis en cultuur, sport en gezondheid. Niet voor niets was en is het AC een school met goed onderwijs en veel aandacht voor cultuur, sport en een gezonde leefwijze.

Indachtig de wenselijkheid dit goeds voor het nageslacht te behouden, heeft de steunstichting besloten hierin het initiatief te nemen. Allereerst is overgegaan tot uitbreiding van het bestuur met onder meer de afgezwaaide rector Rola Hulsbergen  en vervolgens is besloten tot een naamsverandering: de Stichting Aloysius Steun heet voortaan Stichting Vrienden van Aloysius.

Vervolgens is besloten om, in samenwerking met OLAC en de directie van het AC, uit het bestand van ruim 11.000 oud-leerlingen een club samen te stellen van 100 invloedrijke AC-ers, die de spil vormen van de instandhouding van ons gezamenlijk erfgoed. Deze Club van 100 zal dienen als overleg- en adviesorgaan en zich ook gaan inzetten voor fondsverwerving enerzijds en versterking van het AC gevoel anderzijds. Wij stellen ons voor dat de Club van 100 dit onder meer zal doen door het organiseren van kennissessies, culturele bijeenkomsten en fundraising dinners.

De club omvat inmiddels circa honderd leden, maar besloten is het aantal leden niet tot honderd te beperken, maar de aanduiding club van 100 te handhaven.  Tot de club behoren onder andere: Bernard Bot (AC ’56, lobbyist en oud-minister), Hans Klein Breteler (AC ’64, vice-president pensioenfonds), Melanie Walsmit (AC ’92, voorlichter van minister Kamp), Chris Oomen (AC ’67, zorgverzekeraar), Bart Caminada (AC 90’, verzekeraar en ondernemer), Mieke Pennock (AC ’79, pr/communicatie adviseur), Jos Heymans (AC ’71, tv maker), Martijntje Smits (AC ’84, senior onderzoeker en projectleider Rathenau instituut en voorzitter van het Bestuur van het Aloysius College), Hugo Dittmar (AC  ’67, media en presentatietrainer)en  Eppo van Nispen tot Sevenaer (AC ’83, directeur CPNB).

Wij roepen AC-ers, die over een netwerk beschikken en het belang van het behoud van het erfgoed onderschrijven, hierbij van harte op zich aan te melden voor de Club van 100. Je kunt dit doen door middel van een email aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Vermeld in deze mail, behalve je naam, ook je telefoonnummer, adres en examenjaar.

Wie nu al financieel wil bijdragen aan het fonds Vrienden van Aloysius, kan dit doen door middel van een storting op rekening 84.29.08.099 ten name van Stichting Aloysius Steun, Den Haag, onder vermelding van: behoud erfgoed. De stichting heeft ANBI status, dat wil zeggen, dat giften in aanmerking kunnen komen voor belastingaftrek.
 
De club van 100 invloedrijke AC-ers
club-100-logo01De initiatiefgroep van de club van 100 kwam op 12 mei 2011 voor het eerst bijeen, nadat vanaf januari potentiële leden waren benaderd. De leden van de club onderscheiden zich door een meer dan gemiddelde betrokkenheid bij het AC en een groot netwerk. Tot de leden van het eerste uur behoren oud-minister Bernard Bot en Chris Oomen, bestuursvoorzitter van DSW zorgverzekeringen.

             
madagascarkip

De stichting AC-Madagascar wil de bewoners van de dorpjes, waarvan wij de scholen steunen, helpen verder te komen door hen te stimuleren kippen te gaan fokken. Met de opbrengst van kippen en eieren kunnen zij zich iets meer welvaart verschaffen. Dat een dergelijke actie zin heeft, bewijst onze ervaring met...

Lees meer...