Home Geschiedenis Collegie St Willibrord||...wordt Aloysius College

Collegie St Willibrord wordt Aloysius College

Na een periode van bloei nam de belangstelling voor Collegie St Willibrord in Katwijk allengs af en werd, mede na bemoeienis vanuit Rome, besloten tot verhuizing naar Den Haag.
Daar werd op 15 juni 1917 de RK HBS voor jongens opgericht. Artikel 1 van de statuten luidde als volgt:
‘De R.-K. Hoogere Burgerschool te ’s-Gravenhage voorlopig Laan 27, later over te brengen naar het nieuwe gebouw aan de Waalsdorperweg te ’s-Grravenhage, opgericht den 15en Juni 1917 en geopend den 4en September daaraanvolgende met eene eerste klasse, is een inrichting van middelbaar onderwijs, die ten doel heeft de godsdienstige en wetenschappelijk vorming van R.-K. jongelieden uit den beschaafden stand.’
De eerste klas telde 32 leerlingen.. Omdat het aantal leerlingen gestaag groeide werd de school uitgebreid met twee lokalen in de ambachtsschool aan het Westeinde.

Hoewel de openbare aanbesteding voor het nieuwe schoolgebouw, het Aloysius College, al in 1914 had plaatsgevonden, werden de ontwikkelingen gedwarsboomd door de eerste wereldoorlog. Uiteindelijk werd het schoolgebouw, ontworpen door de befaamde Rotterdamse architect P.G. Buskens en met glas-in-lood ramen van kunstenaar Lou Aperslag, op 8 januari 1925 plechtig ingezegend door de pauselijke internuntius, monseigneur Orsenigo, en een dag later, ook plechtig, door de minister van Onderwijs, dr. J. Th. De Visser, een protestant. Bijzonder getroffen was de minister door de gebranschilderde ramen in de aula, waarvan één het wapen van het Huis van Oranje weergaf, inderdaad een mooi gebaar van de Jezuïeten naar het protestante koningshuis.
Kostschoolleerlingen die het Aloysius College bezochten werden vanaf 1928 ondergebracht in een apart gebouw ‘Huize Katwijk’, dat in de oorlog werd gesloten en na de oorlog jarenlang in gebruik is geweest van Europol.
 
De club van 100 invloedrijke AC-ers
club-100-logo01De initiatiefgroep van de club van 100 kwam op 12 mei 2011 voor het eerst bijeen, nadat vanaf januari potentiële leden waren benaderd. De leden van de club onderscheiden zich door een meer dan gemiddelde betrokkenheid bij het AC en een groot netwerk. Tot de leden van het eerste uur behoren oud-minister Bernard Bot en Chris Oomen, bestuursvoorzitter van DSW zorgverzekeringen.

             
madagascarkip

De stichting AC-Madagascar wil de bewoners van de dorpjes, waarvan wij de scholen steunen, helpen verder te komen door hen te stimuleren kippen te gaan fokken. Met de opbrengst van kippen en eieren kunnen zij zich iets meer welvaart verschaffen. Dat een dergelijke actie zin heeft, bewijst onze ervaring met...

Lees meer...