Home Geschiedenis De Oorlog||Het AC in de oorlogsjaren

Het Aloysius College in de oorlogsjaren

1940politiecieambtseedAl op 24 augustus 1939 werd het schoolgebouw voor het eerst ontruimd in het kader van de zogenaamde voormobilisatie. Deze vordering duurde een week, maar op 14 mei 1940 werden 700 soldaten van het Korps Luchtwachtdienst in het Aloysius College ingekwartierd. Zij vertrokken weer op 24 mei. Hun  verblijf was een voorbode van de langdurige vordering door de Duitse bezetter die een aanvang nam op 17 december 1940. Inmiddels telde de HBS 478 leerlingen en het gymnasium 499. De leerlingen werden verspreid over een drietal gebouwen: een groot deel van de leerlingen kon naar het Meisjeslyceum aan het huidige Louis Couperusplein (nu Internationaal College Edith Stein), andere leerlingen werden ondergebracht in een school aan de Paulus Buysstraat en een school aan de Doornstraat. Toen Scheveningen in 1942 door de bezetter tot ĎSperrgebietí werd verklaard, ging men van de Doornstraat en Paulus Buysstraat respectievelijk naar de Frederikstraat 28 en de Da Costastraat 42. Gedurende de oorlogsjaren werd gewerkt met een aangepast rooster omdat ook andere leerlingen van de diverse gebouwen gebruik maakten, maar daarnaast werd het onderwijs gehinderd door gebrek aan brandstof en onderbroken door luchtaanvallen.

Tijdens de hongerwinter van 1944-1945 was lesgeven onmogelijk.

De oorlogsomstandigheden verhinderden in 1945 het afnemen van examens zodat aan de leerlingen van de examenklas bij koninklijk besluit een diploma werd toegekend zonder dat zij daarvoor een examen hadden hoeven af te leggen.

De bevrijding op 5 mei 1945 betekende nog niet dat men kon terugkeren naar de Oostduinlaan. De mogelijkheid tot lesgeven werd zelfs beperkter, omdat gedurende enige tijd ook geallieerde militairen in het meisjeslyceum werden ondergebracht. Het gebouw van het Aloysius College werd ondertussen bevolkt door Canadese bevrijders. Al onder hun voorgangers, de Duitse bezetters, was het schoolgebouw ernstig uitgewoond, zodat de terugkeer van de leerlingen pas op 25 februari 1946 kon plaatsvinden.

Op 22 mei 1955 werd in de hal van het schoolgebouw een gedenksteen aangebracht ter herinnering aan de oud-leerlingen en leerlingen die gedurende de Tweede Wereldoorlog waren omgekomen.
 
De club van 100 invloedrijke AC-ers
club-100-logo01De initiatiefgroep van de club van 100 kwam op 12 mei 2011 voor het eerst bijeen, nadat vanaf januari potentiŽle leden waren benaderd. De leden van de club onderscheiden zich door een meer dan gemiddelde betrokkenheid bij het AC en een groot netwerk. Tot de leden van het eerste uur behoren oud-minister Bernard Bot en Chris Oomen, bestuursvoorzitter van DSW zorgverzekeringen.

             
madagascarkip

De stichting AC-Madagascar wil de bewoners van de dorpjes, waarvan wij de scholen steunen, helpen verder te komen door hen te stimuleren kippen te gaan fokken. Met de opbrengst van kippen en eieren kunnen zij zich iets meer welvaart verschaffen. Dat een dergelijke actie zin heeft, bewijst onze ervaring met...

Lees meer...