Home Geschiedenis Oprichting van de Stichting||...Ondersteuning AC

Oprichting van de Stichting Ondersteuning Aloysius College

Om de niet van overheidswege ontvangen middelen van het Aloysius College naar eigen inzichten te kunnen besteden werd in 1989 besloten tot oprichting van de Stichting Ondersteuning Aloysius College. Reeds in 1994 vond een statutenwijziging plaats waarbij de naam van de stichting werd gewijzigd in Stichting Aloysius Steun.

De geldmiddelen van de steunstichting werden gevormd door: 1. ouderbijdragen; 2. schenkingen, erfstellingen en legaten en 3. alle andere verkrijgingen en baten.

Op 29-09-2011 werd de naam van de steunstichting bij notariŽle acte gewijzigd in de naam Vrienden van Aloysius.
 
De club van 100 invloedrijke AC-ers
club-100-logo01De initiatiefgroep van de club van 100 kwam op 12 mei 2011 voor het eerst bijeen, nadat vanaf januari potentiŽle leden waren benaderd. De leden van de club onderscheiden zich door een meer dan gemiddelde betrokkenheid bij het AC en een groot netwerk. Tot de leden van het eerste uur behoren oud-minister Bernard Bot en Chris Oomen, bestuursvoorzitter van DSW zorgverzekeringen.

             
madagascarkip

De stichting AC-Madagascar wil de bewoners van de dorpjes, waarvan wij de scholen steunen, helpen verder te komen door hen te stimuleren kippen te gaan fokken. Met de opbrengst van kippen en eieren kunnen zij zich iets meer welvaart verschaffen. Dat een dergelijke actie zin heeft, bewijst onze ervaring met...

Lees meer...