Home

AC Madagascar

madagascarkip

De stichting AC-Madagascar wil de bewoners van de dorpjes, waarvan wij de scholen steunen, helpen verder te komen door hen te stimuleren kippen te gaan fokken. Met de opbrengst van kippen en eieren kunnen zij zich iets meer welvaart verschaffen. Dat een dergelijke actie zin heeft, bewijst onze ervaring met Manjakasoa, waar we in 2009 zijn gestart met het schenken van 2 kippen per gezin. In 2010 toonde men met groot enthousiasme meer dan het dubbele, toen een kleine delegatie van het AC een bezoek bracht aan het dorp.
Voor € 5,- per jaar adopteert u al een kip, meer mag natuurlijk ook. U kunt uw bijdrage overmaken op
ING 385819 ten name van stichting AC-Madagascar te Den Haag onder vermelding van het aantal kippen, dat u wenst te adopteren. Na ontvangst van uw beta­ling ontvangt u een bevestiging en een certificaat. 

covermadagascarkookboekCadeautip: Geef eens een kip cadeau. Bij een schenking van 10 kippen ontvangt de ontvanger een certificaat en dit leuke boekje met bijzondere recepten.

Historie Stichting AC-Madagascar
In oktober 1992 vierde het Aloysius College zijn 75-jarig bestaan. Uiteraard was er een uitgebreid feestprogramma voor leerlingen, personeel en oud-AC-ers. We vonden het echter ook belangrijk en leerzaam ons in te zetten voor een goed doel. Al eerder had de school contacten met Madagascar. Via het Centraal Missie-Commissariaat en wijlen pater E.J. Mulderink s.j. in Madagascar vernamen we van de vele problemen, die voor een groot deel met geld opgelost kunnen worden. Om geld bijeen te brengen en goed te beheren, werd in juli 1992 de Stichting AC-Madagascar opgericht.

De Stichting heeft tot doel de bevordering en ondersteuning van onderwijsprojecten op het eiland Madagascar. In het bijzonder de onderwijsprojecten die worden opgezeten begeleid door pater Jean Rakotondrasoa, de opvolger van pater Mulderink. Via père Jean kunnen we de onderwijssituatie voor ca. twaalfduizend leerlingen verbeteren. Deze leerlingen, verspreid over 105 schooltjes, krijgen voor een deel nog les in slechte lokalen en hebben geen of nauwelijks leermiddelen. Met geld van de Stichting kunnen we helpen de bestaande schooltjes beter te onderhouden, waar nodig te repareren en te voorzien van meubilair. De Stichting concentreert zich op het district Talata-Volonondry, waar 7 basisschooltjes zijn, met ca 1450 leerlingen plus 2 middelbare scholen met ca 700 leerlingen

Wat we al bereikt hebben
Madagascar is een arm eiland aan de oostkust van Afrika. Het onderwijs is er niet ruim bedeeld. Leermiddelen maar ook gebouwen zijn er niet, te weinig of in slechte staat. In het voorjaar van 2000 werd het eiland, net als Mozambique, getroffen door grote overstromingen.
Sinds 1992 is ruim 90.000 euro via onze stichting naar Madagascar overgemaakt. Met dat geld zijn (en worden) bij elkaar zo'n 40 schooltjes opgeknapt of gebouwd. Soms gaat het alleen om een nieuw (golfplaten) dak tegen de regen. Of om nieuwe kozijnen omdat de oude verrot zijn. Of om nieuwe banken en schoolborden. Soms ook wordt er een volledig nieuw schooltje gebouwd, zodat de leerlingen niet meer in het kerkgebouw les hoeven te krijgen.

madagascar02(en er voor de kerkgangers grotere banken aangeschaft kunnen worden). Kosten voor een nieuw schooltje van twee lokalen, gebouw, tafels, banken en schoolborden ca 2.000 euro. Elk schooltje biedt plaats aan ca 60 leerlingen.Na het bezoek in 2001 aan Madagascar door de rector, Mw. Hulsbergen
en docent Jan Berkvens zijn voor 400 leerlingen boeken, schriften en pennen aangeschaft. Ook is een waterpomp gekocht, zodat kinderen niet twee keer per dag twee uur moeten lopen om water te halen. Zie voor een nauwkeuriger en vollediger overzicht het bestedingsverslag.

Waar het geld vandaan komt.
In het jubileumjaar 1992 zijn er veel activiteiten geweest. Dat leverde bij elkaar een bedrag van 23 duizend euro op. Kerstactiviteiten brachten in de loop der jaren 15 duizend op. Van het ministerie van Ontwikkelings Samenwerking mochten we ruim 12 duizend euro ontvangen. Het jubileum van pater Zwetsloot leverde ons bijna 2,8 duizend op. In 1997 en 1998 kregen we zo’n 5 duizend euro binnen door de sponsoractie van docent Devreese. Hij wandelde naar Santiago de Compostela en ruim tachtig mensen sponsorden deze wandeling. Ook leerlingen droegen hun steentje bij.

In 2001 ontvingen we uit een legaat een gift van 7 duizend euro naar aanleiding van de informatie voor de december-activiteiten van 2000. En in 2003 ontvingen we ruim 5 duizend euro van de St Vier Pastoors voor de aanschaf van een aantal computers voor een school in Antananarivo, de hoofdstad van Madagascar. Allerlei andere activiteiten brachten samen ook nog eens ruim 30 duizend euro op.

Alles bij elkaar opgeteld komen we op ruim honderdduizend euro. Daarvan is ruim 98 duizend uitgegeven, waarvan dus ruim 90 duizend in geld overgemaakt is naar Madagascar. Eind december 2003 was er ongeveer 2,5 duizend euro in kas. Aan kosten hadden we in die tien jaar zo’n 8 duizend euro (dat is dus ca 8 %).

Lees hier de reisverslagen van Rola Hulsbergen.
2010 Samen met Elvan Istanbullu, Veerle van der Klei en Eva van den Oever.
2011 Samen met Irene Brocke, vriendin en huisarts.

U kunt geld geven.
U hebt ondertussen begrepen dat père Jean op Madagascar veel geld kan gebruiken. En omdat vele kleintjes samen tot een fors bedrag kunnen uitgroeien, zijn we ook blij met gewone kleine giften. Ons gironummer staat hieronder. Giften aan onze Stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting volgens de normale regels van de belastingdienst.

ING 38 58 19
t.n.v. Stichting AC-Madagascar
te Den Haag


 
De club van 100 invloedrijke AC-ers
club-100-logo01De initiatiefgroep van de club van 100 kwam op 12 mei 2011 voor het eerst bijeen, nadat vanaf januari potentiële leden waren benaderd. De leden van de club onderscheiden zich door een meer dan gemiddelde betrokkenheid bij het AC en een groot netwerk. Tot de leden van het eerste uur behoren oud-minister Bernard Bot en Chris Oomen, bestuursvoorzitter van DSW zorgverzekeringen.

             
madagascarkip

De stichting AC-Madagascar wil de bewoners van de dorpjes, waarvan wij de scholen steunen, helpen verder te komen door hen te stimuleren kippen te gaan fokken. Met de opbrengst van kippen en eieren kunnen zij zich iets meer welvaart verschaffen. Dat een dergelijke actie zin heeft, bewijst onze ervaring met...

Lees meer...